Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „CUDOWNY DOM”


I Zawarcie umowy między Sprzedającym a Kupującym

 1. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu.Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego sklep@cudownydom.pl lub NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś.
 2.  W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia  umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
 3.  Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www. cudownydom.pl
 4. Sklep internetowy "Cudowny Dom" działający pod adresem www.cudownydom.pl (zwany dalej sklepem) prowadzony jest przez NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś, NIP: 549-210-74-90, REGON: 120995553.
 5. Zamówienie w sklepie  może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia zwana dalej Kupującym.
 6.  Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą realizowane w najbliższy przypadający dzień roboczy.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest rejestracja Kupującego w sklepie. 
 8. Rejestracja polega na wypełnieniu  formularza rejestracyjnego  z danymi osobowymi oznaczonymi jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu i formularza rejestracyjnego.
 9. Jeżeli wartość wszystkich zamówień w jednym roku kalendarzowym przekroczy kwotę 300,00 zł, Klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 10 % na kolejne zakupy. W celu wykorzystania rabatu Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu.
 10.  Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Kupującego są gromadzone  i administrowane przez sklep internetowy „Cudowny Dom” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  O ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami. Kupujący w każdej chwili ma prawo do ich kontroli, poprawiania i usuwania. 
 11.  W przypadku zakupu z wyborem formy płatności  przelewem, zamówienie realizowane jest po wpłynięciu na konto sklepu wymaganej kwoty. 
 12. Realizowanie zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po przyjęciu zamówienia.
 13. Wszystkie podane w sklepie ceny są przedstawione w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

II  Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. wybór zamówionych produktów dokonywany jest poprzez dodawanie ich do koszyka,
 2. do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam”,Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka w zakresie wyboru zamawianych produktów,
 3.  po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączne ceny  zamawianych produktów, koszt dostawy, wybraną metodę płatności, wybrany sposób dostawy,
 4.  w celu wysłania zamówienia do realizacji  należy nacisnąć przycisk „Złóż zamówienie”, co stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym „Cudowny Dom” umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu,
 5.   przyjęcie zamówienia potwierdzone jest wiadomością e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie najważniejszych elementów zamówienia,
 6.  po przyjęciu zamówienia do realizacji nie jest możliwe jego anulowanie, 
 7.  termin realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do jego wysłania) wynosi od 1-2 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, gdy termin realizacji zamówienia przekroczy 2 dni robocze, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony,
 8. zamówienia złożone do godziny 12.00, będą realizowane tego samego dnia,
 9.  sklep internetowy „Cudowny Dom” zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularzy zamówień wypełnionych błędnie.
III Metody płatności:

 1.  za pobraniem: Kupujący przekazuje doręczycielowi kwotę za zamówiony towar wraz z kosztem jego dostawy,
 2. przelew: Kupujący wpłaca na podany numer konta bankowego sklepu kwotę za zamówiony towar wraz z kosztem jego dostawy.
 3. Dane do płatności : CUDOWNY DOM NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś.
 4. Numer konta bankowego : MBANK 73 1140 2017 0000 4202 1038 1343.
IV Dostawa:

 1. dostawa towaru obejmuje obszar Polski,
 2. zakupiony towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki : przelew - 16,00 zł ; pobranie - 20,00 zł,
 3. darmowa dostawa dla zamówień od 250,00 zł,
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu.
 5. w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie,Kupujący zostanie o tym poinformowany i jeśli nie wyrazi zgody na otrzymanie go  w późniejszym terminie ma prawo do całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia,
 6.  termin realizacji dostawy do 7 dni. Za opóźnienia ze strony Poczty Polskiej sklep „Cudowny Dom” nie ponosi odpowiedzialności.

V Warunki zwrotu:


 1.  Klient ma prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W takim przypadku zwrot towaru powinien nastąpić do 10 dni. Towar oryginalnie zapakowany, nie używany, z całą jego zawartością i w stanie nienaruszonym wraz z wypełnionym formularzem zwrotu  i oryginalnym dowodem zakupu, należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres :”Cudowny Dom”, NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś. 
 2. zwracany przez Klienta towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami w trakcie transportu,  koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient,
 3.  do 5 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru, po sprawdzeniu jego stanu, Klient otrzyma informację zwrotną o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru, 
 4.   w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, na podany przez Klienta numer konta, do 7 dni roboczych (od dnia rozpatrzenia zwrotu) zostanie dokonany zwrot należnej kwoty,
 5. w przypadku odrzucenia zwrotu (np ze względu na uszkodzenia lub ślady użytkowania),  na wskazany adres zostanie przesłana stosowna informacja. Następnie w ciągu 7 dni roboczych (od dnia rozpatrzenia zwrotu) produkt zostanie odesłany na koszt Sprzedającego. 
VI Reklamacje:

 1.  reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: sklep@cudownydom.pl lub„Cudowny Dom”  NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś. .
 2. formularz potwierdzający reklamację produktu należy poprawnie wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym produktem, 
 3.  mimo wszelkich starań sklep „Cudowny Dom” nie gwarantuje, że zdjęcia oferowanych produktów nie zawierają odstępstw od rzeczywistego towaru.  Dlatego różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu a rzeczywistym jego wyglądem, nie jest podstawą do reklamacji,
 4. reklamacji podlegają wady fabryczne produktu lub uszkodzenia, które nie wynikły z winy Klinta,
 5.  sklep „Cudowny Dom” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni (od daty dostarczenia reklamowanego produktu) i poinformowanie w tym czasie Klienta o decyzji w  sprawie reklamacji,
 6. w przypadku uznanej reklamacji Sklep „CudownyDom” do 14 dni zwraca należną kwotę (wartość produktu + koszt dostawy) na wskazany przez Klienta numer konta.
VII Bony podarunkowe:

 1. bon podarunkowy upoważnia jego posiadacza do wyboru dowolnych produktów w sklepie internetowym „Cudowny Dom”,
 2.  bon podarunkowy zostaje wysłany do odbiorcy e-mailem po jego opłaceniu i zaksięgowaniu w postaci kodu rabatowego,
 3. w przypadku wyboru produktów o wartości wyższej od wartości bonu,  Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi,
 4. bon podarunkowy nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę,
 5.  płatność bonem podarunkowym realizowana jest jednorazowo,
 6.   bon podarunkowy ważny jest przez 6 miesięcy od daty zakupu,
 7. niewykorzystanie bonu podarunkowego w określonym terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności,
 8. bon podarunkowy dostępny jest o czterech wartościach : 50,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł i 200,00 zł.
VIII Polityka prywatności:

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony powierzonych przez Klienta danych, do których dostęp ma wyłączny dostęp. Bezpieczeństwo przesyłanych danych potwierdzone jest certyfikatem SSL,
 2.  Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość: wglądu,poprawiania, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych,
 3.  Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym podmiotom,
 4. sklep „Cudowny Dom” wykorzystuje tzw. pliki cookies, które dla Sprzedającego są nośnikiem informacji na temat aktywności Klienta, w celu dostosowania proponowanej oferty do Jego indywidualnych potrzeb. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies,
 5. newsletter z aktualnymi promocjami i nowościami wysyłany jest Klientowi tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu „Cudowny Dom”.
IX Postanowienia końcowe:

 1. żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszania praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu,
 2. o zmianach w niniejszym Regulaminie Klienci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail, Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu,
 3.  aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.