Zwroty i reklamacje

 WARUNKI ZWROTU:

 1.  Klient ma prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W takim przypadku zwrot towaru powinien nastąpić do 10 dni. Towar oryginalnie zapakowany, nie używany, z całą jego zawartością i w stanie nienaruszonym wraz z wypełnionym formularzem zwrotu  i oryginalnym dowodem zakupu należy odesłać przesyłką rejestrowaną na adres: ”Cudowny Dom” NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś.
 2. zwracany towar powinien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient,
 3.  do 5 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru i po sprawdzeniu jego stanu, na wskazany adres Klient otrzyma informację zwrotną o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu zwrotu, 
 4.   w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu, na podany przez Klienta numer konta, do 7 dni roboczych (od dnia rozpatrzenia zwrotu) zostanie dokonany przelew należnej kwoty,
 5. w przypadku odrzucenia zwrotu (np ze względu na uszkodzenie lub ślady użytkowania), na wskazany adres zostanie przesłana stosowna informacja. Następnie w ciągu 7 dni roboczych (od dnia rozpatrzenia zwrotu) produkt zostanie odesłany  na koszt Sprzedającego.


 REKLAMACJE:

 1.  reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: sklep@cudownydom.pl lub„Cudowny Dom” NEO-EDU Przemysław Szlagor, ul. św. Jadwigi Królowej 11A, 32-651 Nowa Wieś. ,
 2. formularz potwierdzający reklamację produktu należy poprawnie wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym produktem, 
 3.  mimo wszelkich starań sklep „Cudowny Dom” nie gwarantuje, że zdjęcia oferowanych produktów nie zawierają odstępstw od rzeczywistego towaru.  Dlatego różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu a rzeczywistym jego wyglądem, nie jest podstawą do reklamacji,
 4. reklamacji podlegają wady fabryczne lub uszkodzenia, które nie wynikły z winy Klienta,
 5.  sklep „Cudowny Dom” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni (od daty dostarczenia reklamowanego produktu) i poinformowanie w tym czasie Klienta o decyzji w  sprawie reklamacji,
 6. w przypadku uznanej reklamacji Sklep „Cudowny Dom” do 14 dni zwraca należną kwotę (wartość produktu + koszt dostawy) na wskazany przez Klienta numer konta.